D E W I

TRAINING & VORMING | REMEDIAL TEACHING | COUNSELING

img_8727

DOMEIN GEDRAG

Aangeboren en/of risicofactoren kunnen van invloed zijn op de leerontwikkeling. Door te werken vanuit een meervoudig perspectief dragen wij graag bij aan duurzame oplossingen. We doe dit door aandacht te besteden aan de talenten van iedere cursist afzonderlijk en het ondersteunen van een positief gevoel van eigenwaarde. Elementen uit interventies die in algemene zin worden ingezet bij cognitieve- en/of gedragsproblematieken worden door in de praktijk toegepast.

DOMEIN AUTISME

In onze praktijk wordt voortdurend aandacht besteed aan de prikkelbalans van cursisten met autisme. Juiste en op maat aangepaste hulp en begeleiding sterken hen enorm tijdens hun rijopleiding en bespaart aanzienlijk op het aantal praktijklessen. Dagelijks wordt intensief gewerkt aan het uitbreiden en verfijnen van beeldvorming, om visuele ondersteuning en visuele strategieën in te kunnen zetten. We doen dit door het hanteren van een simplistische theorie: waarin niet gelabeld wordt en autisme niet te groot wordt gemaakt.

https://praktijk-verkeerseducatie.nl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-IMG_1733.gif

"Fascinerende vertaling naar het rijonderwijs"

-Examencommissie Fontys University of Applied Sciences-

ADHD/ADD

Als het moeilijker is om onbelangrijke prikkels naar de achtergrond van het bewustzijn terug te dringen, kan dat in het verkeer extra energie kosten om jezelf te concentreren en niet relevant prikkels te filteren. Via passend onderwijs wordt samen met de cursist gewerkt aan het behouden van overzicht, werken aan structuur en gerichte aandacht.

AUTISME

Er bestaat veel schommeling in de wijze waarop zintuigelijke gevoeligheden zich kunnen ontvouwen in gedrag. Omdat de sensorische overbelasting van persoon tot persoon sterk verschilt, wordt voor iedere cursist altijd eerst een profiel opgesteld. Op die manier kunnen aanpassingen gedaan worden en methodieken worden gekozen die het meest geschikt zijn.

NLD

De afkorting NLD staat voor Non-verbal Disabilities: een niet-verbale (pervassieve) leerstoornis die tegenwoordig steeds vaker door neuropsychologisch onderzoek wordt vastgesteld. De probleemgebieden bij NLD voor wat betreft de informatieverwerking in het verkeer worden  per cursist uitgewerkt: om tegemoet te komen aan een andere manier van informatieverwerking.

ANGST- & STRESS

Ons handelingenrepertoire om (faal)angst- en stress tijdens het leren in het verkeer te reduceren richt zich niet op de gevolgen, maar op de oorzaken van gedrag. We helpen de focus in de eisende, prestatiegerichte en competitieve omgeving rondom de cursist te verleggen, zodat er meer balans ontstaat in het leerproces.

HOOGBEGAAFDHEID

Hoogbegaafdheid komt in verschillende vormen tot uiting. Daarom hanteren we voor iedere cursist een eigen aanpak, afgestemd op de leer- en persoonlijkheidseigenschappen. Per cursist worden de grote van leerstappen en de behoefte aan herhaling bekeken. Hiermee wordt voorkomen dat er teveel reguliere lesstof wordt aangeboden en wordt de frustratiedrempel tijdens het leren bewaakt.

 

CEREBRAL VISUAL IMPAIRMENT

Als de kwaliteit van de ogen goed is, maar de hersenen visuele informatie niet goed verwerken en er zich hierdoor problemen voordoen, is er sprake van een nog niet zo bekende cerebrale visuele stoornis: Cerebral Visual Impairment (CVI). In het verkeer kan CVI levensgevaarlijk zijn, onder andere door verstoring in locatie- oriëntatie en bewegingswaarneming. Goed doordachte compensatiestrategieen helpen meer betekenis te geven.

IMG_1739
LBBO

"Wees jezelf, koester je gaven, gebruik deze en creëer!"

-Kees Momma-

CONTACT:

D E W I

TILBURG- WAALWIJK - BREDA- DEN BOSCH

Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur: