D E W I

TRAINING & VORMING | REMEDIAL TEACHING | COUNSELNG

img_8727

ADHD/ADD

Als het moeilijker is om onbelangrijke prikkels naar de achtergrond van het bewustzijn terug te dringen, kan dat in het verkeer extra energie kosten om jezelf te concentreren en niet relevant prikkels te filteren. Via passend onderwijs wordt samen met de leerling gewerkt aan het behouden van overzicht, werken aan structuur en gerichte aandacht.

AUTISME 

Er bestaat veel schommeling in de wijze waarop zintuigelijke gevoeligheden zich ontvouwen in gedrag. Omdat de sensorische overbelasting verschilt van persoon tot persoon, wordt voor iedere leerling een profiel opgesteld, om aanpassingen te kunnen doen en methodieken  te kiezen die het meest geschikt zijn.

ANGST & STRESS

Het handelingenrepertoire om (faal)angst- en stress tijdens het leren in het verkeer te reduceren richt zich niet op de gevolgen, maar op de oorzaken van gedrag. D E W I helpt de focus in de eisende, prestatiegerichte en competitieve omgeving rondom de leerling te verleggen, zodat er meer balans ontstaat in het leerproces.

BEER OP DE WEG? GEEF HEM EEN KNUFFEL!

D E W I staat voor maatwerk, geborgd in een persoonlijke aanpak.
Onze focus ligt op talentontwikkeling, waarbij we aandacht besteden aan facetten van oplossen. We doen dit door het benoemen van kansen en actiepunten, zonder al te veel te medicaliseren of classificeren. Door te denken in mogelijkheden, wordt een veilige en vertrouwde plek aangeboden, waarin labels worden weggehaald en moeilijkheden tot concrete oplossingen gebracht worden.

SNELLE LINKS

©D.M. van den Bossche

Heb je nog vragen?
Neem dan telefonisch contact op.

HOOGBEGAAFDHEID

Hoogbegaafdheid komt in verschillende vormen tot uiting. Daarom hanteert D E W I voor iedere leerling een eigen aanpak, afgestemd op de leer- en persoonlijkheidseigenschappen. Per leerling wordt de grootte van leerstappen en de behoefte aan herhaling bekeken. Hiermee wordt voorkomen dat er teveel reguliere lesstof wordt aangeboden en wordt de frustratiedrempel tijdens het leren bewaakt.

NLD

De afkorting NLD staat voor Non-Verbal Disabilities: een niet-verbale (pervassieve) leerstoornis die tegenwoordig steeds vaker door neuropsychologisch onderzoek wordt vastgesteld. De probleemgebieden bij NLD voor wat betreft de informatieverwerking in het verkeer kunnen door D E W I  per leerling uitgewerkt worden: om tegemoet te komen aan het versterken van de diverse executieve functies.

CEREBRAL VISUAL IMPAIRMENT 

Als de kwaliteit van de ogen goed, maar de hersenen visuele informatie niet goed verwerken en er zich hierdoor problemen voordoen, kan er sprake zijn van Cerebral Visual Impairment (CVI). In het verkeer kan CVI levensgevaarlijk zijn, onder andere door verstoring in locatie- oriëntatie en bewegingswaarneming. Goed doordachte compensatiestrategieën helpen meer betekenis te geven.

LIVE TO RIDE, RIDE TO LIVE

" Het bekende motto gegraveerd in mijn Harley Davidson©, dat ongetwijfeld tegemoet komt aan mijn reislust, vrije denkersinstelling, behoefte aan uitdaging en het nastreven van mijn beroepsmatige zelfstandigheid waarbij ik ondersteunend kan zijn en blijven voor anderen.

Ik ben dankbaar dat ik een weg heb gevonden om in een dynamische (verkeers)omgeving vanuit mijn toerusting als Toegepast Psycholoog te mogen werken. Om een bijdrage te kunnen leveren aan andermans mobiliteit en onafhankelijkheid "

Dewi Segers

VEEL GESTELDE VRAGEN

SNELLE LINKS

IMG_9071

Persoonlijk advies nodig?
Neem dan telefonisch contact op.

SLEUTEL TOT SUCCES

Onze sleutel tot succes komt voort vanuit Handelingsgericht Werken (HGW). Dit systematisch onderwijskundig model is volledig geïmplementeerd in de praktijk, waaruit specifieke elementen naar het rijonderwijs vertaald zijn. Door het vroegtijdig herkennen, signaleren of analyseren van gedrag en dit vroegtijdig in kaart te brengen, wordt aanzienlijk op het aantal praktijklessen bespaart.

Aantal geslaagden leerlingen sinds onze start:
Gemiddeld slagingspercentage:
%

Bron: CBR

SIGNALEREN

Opvallende zaken worden vroegtijdig gerubriceerd, om een basis te creëren voor een gestructureerde rijopleiding.

ANALYSEREN

Indien nodig vindt aanvullend informeel onderzoek plaats waardoor mogelijke barrières snel kunnen worden opgelost.

PLANNEN

Één leerling is één handelingsplan door deze te baseen op de kortste en meest efficiënte leerroute.

UITVOEREN

Een rijopleiding op maat, waarin leren vooral leuk is. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van verbrede interventies.

SOCIAL MEDIA

We ageren graag wat meer op de achtergrond, maar vallen op omdat woorden ook door daden gevolgd worden. We respecteren onze doelgroep door meer authentieke content te plaatsen. Op persoonlijke titel zijn we te volgen op Instagram.

Gelijkgestemden zijn van harte welkom om te zien wat we nog meer doen, of achter de schermen aan het creëren zijn. We weten wel graag wie. Dat voelt veilig.

D E W I

TRAINING & VORMING | REMEDIAL TEACHING | COUNSELNG

Praktijk voor Toegepaste Psychologie
Domein Verkeerseducatie

Bundersestraat 38
5012 TB TILBURG

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur.
Je kunt ook een e-mail sturen.

Divisie Medisch | Werklocatie Amsterdam
020-2146304

Postbus 11094, 1001 GB AMSTERDAM

KvK-nummer: 172214240000

Lokatie

Ons bezoeken? Je bent welkom op afspraak.
Onze Praktijk is niet geopend voor vrije inloop.

img_8727

Copyright op teksten en afbeeldingen. Praktijk voor Toegepaste Psychologie 1986-2024. Alle rechten voorbehouden.

Laatste update: 3 april 2024

IMG_1739
LBBO
FONTYS OSO
IMG_5300
Plango_Blauw_oranje
Rijschool-in-Stappen-logo-400px