D E W I

TRAINING & VORMING | REMEDIAL TEACHING | COUNSELNG

img_8727

ADHD/ADD

Als het moeilijker is om onbelangrijke prikkels naar de achtergrond van het bewustzijn terug te dringen, kan dat in het verkeer extra energie kosten om jezelf te concentreren en niet relevant prikkels te filteren. Via passend onderwijs wordt samen met de leerling gewerkt aan het behouden van overzicht, werken aan structuur en gerichte aandacht.

AUTISME 

Er bestaat veel schommeling in de wijze waarop zintuigelijke gevoeligheden zich ontvouwen in gedrag. Omdat de sensorische overbelasting verschilt van persoon tot persoon, wordt voor iedere leerling een profiel opgesteld, om aanpassingen te kunnen doen en methodieken  te kiezen die het meest geschikt zijn.

ANGST & STRESS

Het handelingenrepertoire om (faal)angst- en stress tijdens het leren in het verkeer te reduceren richt zich niet op de gevolgen, maar op de oorzaken van gedrag. D E W I helpt de focus in de eisende, prestatiegerichte en competitieve omgeving rondom de leerling te verleggen, zodat er meer balans ontstaat in het leerproces.

GROTE SPRONGEN VOORUIT!

Als leren niet als vanzelf gaat, biedt D E W I Remedial Teaching op het gebied van het versterken van de executieve functies.

BEER OP DE WEG? GEEF HEM EEN KNUFFEL!

D E W I staat voor maatwerk, geborgd in een persoonlijke aanpak waarbij de focus ligt op talentontwikkeling. Door te denken in mogelijkheden wordt passend onderwijs gevonden voor álle leerlingen.

SNELLE LINKS

©D.M. van den Bossche

Persoonlijk advies nodig?
Neem telefonisch contact op.

HOOGBEGAAFDHEID

Hoogbegaafdheid komt in verschillende vormen tot uiting. Daarom hanteert D E W I voor iedere leerling een eigen aanpak, afgestemd op de leer- en persoonlijkheidseigenschappen. Per leerling wordt de grootte van leerstappen en de behoefte aan herhaling bekeken. Hiermee wordt voorkomen dat er teveel reguliere lesstof wordt aangeboden en wordt de frustratiedrempel tijdens het leren bewaakt.

NLD

De afkorting NLD staat voor Non-Verbal Disabilities: een niet-verbale (pervassieve) leerstoornis die tegenwoordig steeds vaker door neuropsychologisch onderzoek wordt vastgesteld. De probleemgebieden bij NLD voor wat betreft de informatieverwerking in het verkeer kunnen door D E W I  per leerling uitgewerkt worden: om tegemoet te komen aan het versterken van de diverse executieve functies.

CEREBRAL VISUAL IMPAIRMENT 

Als de kwaliteit van de ogen goed, maar de hersenen visuele informatie niet goed verwerken en er zich hierdoor problemen voordoen, kan er sprake zijn van Cerebral Visual Impairment (CVI). In het verkeer kan CVI levensgevaarlijk zijn, onder andere door verstoring in locatie- oriëntatie en bewegingswaarneming. Goed doordachte compensatiestrategieën helpen meer betekenis te geven.

"Persoonlijke begeleiding & maatwerk"

" Meer dan alleen een rijschool "

" Veelzijdig & vooruitstrevend "

" Meedenkend "

" Vakkundig "

D E W I

TRAINING & VORMING | REMEDIAL TEACHING | COUNSELNG

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur.
Je kunt ook een e-mail sturen.

IMG_1739
LBBO
FONTYS OSO
IMG_5300
Plango_Blauw_oranje
Rijschool-in-Stappen-logo-400px