D E W I

TRAINING & VORMING | REMEDIAL TEACHING | COUNSELNG

img_8727

OVER

Als Praktijk voor Verkeerseducatie verzorgen we veelzijdige, gestructureerde praktijklessen (schakel & automaat) vanaf 16,5 jaar. Wij geloven dat een breed gedragen spectrum aan verankerde disciplines in onderwijs- en gedragsdeskundigheid een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening garandeert waarbij iedereen kan vertrouwen op een goede kwaliteit van onderwijs. 

Wij zijn een kleinschalige, professionele leergemeenschap vanuit gedeeld partnerschap. Gezamenlijk wordt meer dan 50 jaar kennis en ervaring in (rij)onderwijs vertegenwoordigt, waardoor we een begrip zijn in de regio Noord-Brabant.

Het is onze kracht anders te durven zijn, een eigen weg te volgen en een visie op kwalitatief hoogwaardig onderwijs uit te werken in daadkracht, eerlijke en open communicatie.

Zowel zakelijk- als privé vormen we een team. Door onze krachten te bundelen en daar waar nodig aan te vullen met ieder ons eigen specialisme, wordt tegemoet gekomen aan de diversiteit van onze leerlingen.

REMEDIAL TEACHING & COUNSELING

Terugkijkend op de weg die afgelegd is, bleef het verlangen groeien om ook met het thema "Educational Needs" in rijonderwijs aan de slag te gaan. Diensten voor Remedial Teaching en Counseling zijn toegevoegd, om als kansrijke instrumenten in leegte te kunnen voorzien. Als leren een uitdaging is en/of sociaal emotionele hulpverlening nodig is heffen we blokkades op een laagdrempelige manier op. 

MEDISCH

Als vanuit een medische situatie functiebeperking gecompenseerd moet worden, technische aanpassing aan de auto nodig is of orthopedische hulpmiddelen moeten worden ingezet, is onze zorg en begeleiding gecentreerd rond een divisie medisch waarbij een aangepaste auto wordt ingezet. Alsdan bestrijkt ons werkgebied zich in en rondom de Brabantse steden Tilburg, Breda en s'-Hertogenbosch of zijn enkele dagen per week actief vanaf onze werklocatie in Amsterdam.

Wil en Dewi Segers

SLEUTEL TOT SUCCES

Onze sleutel tot succes komt voort vanuit Handelingsgericht Werken (HGW). Dit systematisch onderwijskundig model is volledig geïmplementeerd in de praktijk, waaruit specifieke elementen naar het rijonderwijs vertaald zijn. Door het vroegtijdig herkennen, signaleren of analyseren van gedrag en dit vroegtijdig in kaart te brengen, wordt aanzienlijk op het aantal praktijklessen bespaart.

Aantal geslaagden leerlingen sinds onze start:
Gemiddeld slagingspercentage:
%

Bron: CBR

SIGNALEREN

Opvallende zaken worden vroegtijdig gerubriceerd, om een basis te creëren voor een gestructureerde rijopleiding.

ANALYSEREN

Indien nodig vindt aanvullend informeel onderzoek plaats waardoor mogelijke barrières snel kunnen worden opgelost.

PLANNEN

Één leerling is één handelingsplan door deze te baseen op de kortste en meest efficiënte leerroute.

UITVOEREN

Een rijopleiding op maat, waarin leren vooral leuk is. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van verbrede interventies.

WIL SEGERS- GRONDLEGGER

“Na 37 jaar instructie geven in verschillende rijbewijscategorieën weet ik wat er verwacht wordt. Dagelijks doe ik er alles aan om aan die verwachtingen te voldoen. Ik ben trots op de manier waarop we samen een traditionele rijschool hebben doorontwikkeld tot een authentieke, toonaangevende Praktijk voor Verkeerseducatie waar voor iedereen een passende onderwijsplek kan worden ingericht.

De afgelopen decennia is er veel veranderd. Meer dan ooit tevoren is er sprake van grote verscheidenheid in demografische factoren. Ik zie het als een verplichting om met deze variabelen om te blijven gaan wil elke leerling optimale kansen krijgen om zichzelf zo effectief mogelijk te ontwikkelen tot veilige en verantwoorde weggebruiker” 

IMG_0757

VEEL GESTELDE VRAGEN

SNELLE LINKS

IMG_9067

Heb je nog vragen?
Neem dan telefonisch contact op.

SOCIAL MEDIA

We ageren graag wat meer op de achtergrond, maar vallen op omdat woorden ook door daden gevolgd worden. We respecteren onze doelgroep door meer authentieke content te plaatsen. Op persoonlijke titel zijn we te volgen op Instagram.

Gelijkgestemden zijn van harte welkom om te zien wat we nog meer doen, of achter de schermen aan het creëren zijn. We weten wel graag wie. Dat voelt veilig.

D E W I

TRAINING & VORMING | REMEDIAL TEACHING | COUNSELNG

Praktijk voor Toegepaste Psychologie
Domein Verkeerseducatie

Bundersestraat 38
5012 TB TILBURG

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur.
Je kunt ook een e-mail sturen.

Divisie Medisch | Werklocatie Amsterdam
020-2146304

Postbus 11094, 1001 GB AMSTERDAM

KvK-nummer: 172214240000

Lokatie

Ons bezoeken? Je bent welkom op afspraak.
Onze Praktijk is niet geopend voor vrije inloop.

img_8727

Copyright op teksten en afbeeldingen. Praktijk voor Toegepaste Psychologie 1986-2024. Alle rechten voorbehouden.

Laatste update: 10 mei 2024

IMG_1739
LBBO
FONTYS OSO
IMG_5300
Plango_Blauw_oranje
Rijschool-in-Stappen-logo-400px