D E W I

TRAINING & VORMING | REMEDIAL TEACHING | COUNSELING

Indien er op grond van een medische indicatie sprake is van een mobiliteitsbeperking, bieden wij persoonlijke begeleiding ten behoeve van het behalen en/of behouden van het aangepast rijbewijs.

img_8727

D E W I faciliteert trajectbegeleiding wanneer het gaat om de praktische rijgeschiktheid bij een mobiliteitsbeperking. We leveren maatwerk, volledig afgestemd op de persoonlijke situatie. Als er sprake is van visuele problematieken, cognitieve moeilijkheden of een functiebeperking, hanteren we een professionele aanpak om onafhankelijkheid te geven en zelfstandig te kunnen (blijven) autorijden.

Indien nodig verzorgt D E W I kwalitatief hoogwaardige praktijklessen in een auto met individueel af te stemmen aanpassingen: voor het aanleren van nieuwe routines, als voorbereiding op een rijtest bij het CBR of een zelfs een complete rijopleiding.

IMG_1557

ONZE AANGEPASTE AUTO

Onze aangepaste auto is- of kan worden voorzien- van verschillende, geavanceerde aanpassingen die het mogelijk maken met een visuele-, cognitieve-, of functiebeperking veilig en verantwoord aan het verkeer deel te nemen, bijvoorbeeld: extra (panaroma)spiegels, volledige hand(stuurknop)bediening, aangepaste bestuurdersstoel, stuurkolombeugels, afschermschoten pedalen en verlengd, verhoogd of verplaatst gas-en rempedaal.

IMG_1155
IMG_0817
IMG_1124

ZIEN

Voor het besturen van een auto gelden wettelijke eisen ten aanzien van het gezichtsvermogen en de grootte van het gezichtsveld. Als er oogproblematieken zijn waardoor niet aan deze eisen kan worden voldaan, is het verplicht om de rijgeschiktheid te laten beoordelen door het CBR.

D E W I ondersteunt bij de voorbereiding op de rijtest bij het CBR. We kunnen specifieke (kijk)training verzorgen aan de hand van diverse compensatiestrategieen, die het herkennen en interpreteren van visuele informatie in het verkeer vereenvoudigen.

DENKEN

Als bepaalde delen van de hersenen niet (meer) goed functioneren, kan dit leiden tot moeilijkheden in de cognitieve vermogens die van belang zijn in het verkeer: (werk)geheugen, oriëntatie, aandacht, concentratie en informatieverwerking.

D E W I helpt om de processen die een superviserende rol hebben bij het denken en gedrag -de executieve functies- in relatie tot de verkeerstaak in kaart te brengen, op het moment dat het CBR een uitnodiging heeft verstuurd voor een rijtest. 

DOEN

Een lichamelijke beperking hoeft een veilige en verantwoorde verkeersdeelname niet te verhinderen. Aan een auto zijn veel aanpassingen mogelijk, die motorische moeilijkheden kunnen compenseren. Als er een rijtest nodig is, begeleid D E W I om de primaire rijtaken (sturen, gas geven, remmen) uitvoerbaar te maken.

Onze aangepaste (les)auto is hiervoor voorzien van zowel de meer eenvoudige-, tot complexere, geavanceerdere aanpassingen.

OUDEREN EN SENIOREN

"Vanaf 75-jarige leeftijd kunt u worden uitgenodigd voor een rijtest bij het CBR. Wij helpen u graag bij de voorbereiding, ook als de (les)auto dient te worden voorzien van meer geavanceerde aanpassingen die nodig zijn om uw rijbewijs te kunnen behouden"

D E W I

TRAINING & VORMING | REMEDIAL TEACHING | COUNSELNG

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur.
Je kunt ook een e-mail sturen.

IMG_1739
LBBO
FONTYS OSO
IMG_5300
Plango_Blauw_oranje
Rijschool-in-Stappen-logo-400px