PRIVACYVERKLARING

In 2018 is de Europese wetgeving omtrent persoonlijke gegevens gewijzigd (AVG/ GDPR). In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van deze gegevens. Hiermee handelen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke op 25 mei 2018 effectief is geworden.

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van deze website is een belangrijke taak. Daarom wordt hier  in deze privacyverklaring beschreven welke informatie wordt verzameld en hoe deze informatie gebruikt wordt. Natuurlijk handelen wij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Toestemming

Door toestemming te geven voor het gebruik van je (persoons)gegevens ga je akkoord met het gebruik van deze gegevens voor bedrijfsdoeleinden van Praktijk voor Verkeerseducatie. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ga je akkoord met de voorwaarden die in de privacyverklaring zijn opgenomen. Uiteraard mag je te allen tijde jouw toestemming weer intrekken.

Vragen en/of klachten

Indien je meer informatie wilt ontvangen, vragen en/of klachten hebt over de privacy voorwaarden van Praktijk voor Verkeerseducatie kun je ons benaderen via e-mail. Het e-mailadres is info@praktijk-verkeerseducatie.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de (persoons) gegevens die worden verwerkt:

 • Voor en achternaam contactpersoon
 • Naam bedrijf/organisatie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • IP adressen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens

Praktijk voor Verkeerseducatie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Praktijk voor Verkeerseducatie analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

Bewaartermijn

Praktijk voor Verkeerseducatie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften. Jouw persoonsgegevens worden bewaard conform onderstaand schema:

Bewaartermijn na afloop overeenkomst

 • Personalia: 5 jaar
 • Adres: 5 jaar
 • Telefoonnummer: 5 jaar
 • E-mailadres: 5 jaar
 • IP-adres: 5 jaar

Verstrekking (persoons) gegevens aan derden

Praktijk voor Verkeerseducatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit omvat tenminste de hosting leverancier, welke een eigen privacyverklaring hanteert.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor Verkeerseducatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-verkeerseducatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

Praktijk voor Verkeerseducatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Monitoren website gedrag en cookies

Praktijk voor Verkeerseducatie maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.

De informatie die via cookies verzameld wordt, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Praktijk voor Verkeerseducatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan deze website wordt je geïnformeerd over deze cookies en wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internet-browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Aanpassingen Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van oktober 2019. Deze privacyverklaring kan worden aangepast.Wijzigingen zullen op onze website https://praktijk-verkeerseducatie.nl/ worden gepubliceerd.

Deze tekst is mogelijk gemaakt door AVG adviesbureau. AVG adviesbureau adviseert en lost vraagstukken op omtrent de AVG wet.