D E W I

TRAINING & VORMING | REMEDIAL TEACHING | COUNSELING

img_8727

ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGHEID

In samenwerkingsverbanden zijn wij geheel zelfstandig functionerend inzetbaar als onderwijsprofessional, zorgconsulent of intern begeleider in specifieke functies of taakgebieden op een van onderstaande gebieden of een combinatie daarvan:

  •  Het gebied van leerontwikkeling, vakdidactiek en orthodidactiek (bijvoorbeeld op het gebied van motorische ontwikkeling en begaafdheidsprofielen- en beperkingen) 
  • Het gebied van de sociale, emotionele en gedragsontwikkeling en afstemming daarop (bijvoorbeeld op het gebied van gedragsproblemen, neuropsychologische ontwikkeling, de werking van de executieve functies of problemen met informatieverwerking) 
  • Het gebied van professionele begeleiding van (jong)adolescenten door Handelingsgericht Werken (HGW)

HELICOPTERVIEW

Samenwerkers (in)direct verbonden aan onze praktijk kenmerken zich door betrouwbaarheid, innovatie, integriteit en hebben bovenal een helicopterview: vanuit details oog hebbend voor het groter geheel. 

image

' EERLIJK EN KRITISCH ' 

' DOWN TO EARTH " 

EEN "BERENAANPAK" VOOR JUSTIN

REMEDIEËREND PROGRAMMA BIJ RUIMTELIJK-VISUELE PROBLEMEN IN RIJONDERWIJS

Voor het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) zijn we op zoek gegaan naar de onderwijsbehoeften leerlingen met ruimtelijk-visuele problemen in rijonderwijs. Onze visie op Educational Needs (EN) is daarin duidelijk naar voren gebracht: door te denken in mogelijkheden en het handelen af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben.

Vanuit een beschrijving van de complexiteit van de problemen die leerlingen ondervinden kan een krachtige leeromgeving worden ingericht die ondersteunend, ook wanneer er sprake is van cognitieve comorbiditeit. Bijvoorbeeld in combinatie met een diagnose AD(H)D, Autisme, disharmonisch intelligentieprofiel en/of NLD. 

IMG_4957

HÉ ! DAAR HEB JE BUURMAN & BUURMAN !

SAMEN MEER OOG VOOR DETAILS BIJ AUTISTIFORM GEDRAG IN RIJONDERWIJS

Voor het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) helder gemaakt waar leerlingen met autistiform gedrag tegen aan lopen tijdens hun rijopleiding. Dit heeft plaatsgevonden door goed te kijken naar wat de verschillende leercurves waren, welke groei daarin wél werd doorgemaakt en welke transfers gemaakt konden worden.

Relevante verklaringstheorieen zijn gekoppeld aan rijvaardigheid. In een plan van aanpak zijn diverse werkmodellen ingezet om te komen tot de juiste methode van (rij)onderwijs. Met als resultaat dat gezorgd wordt voor een krachtige leeromgeving waarin afgestemd wordt op mogelijkheden, niet de beperkingen. 

image

PROFESSIONEEL 

TALENTONTWIKKELING

SYSTEEMDENKEN

DIVERSITEIT

D E W I

TILBURG - WAALWIJK - BREDA - DEN BOSCH

Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur: