Training & Vorming

Binnen onze rijopleiding worden alle onderdelen die binnen het actuele praktijkexamen bij het CBR voorkomen op een heldere en transparante aangeboden. Onderdelen staan beschreven in 4 modules: de bouwstenen van veilige verkeersdeelname, in alle situaties en omstandigheden. Per module wordt gebruik gemaakt van overzichtelijke voortgangsrapportages.

Opbouw

Het eerste deel van de rijopleiding is met name gericht op de omgang met het voertuig. In deze module worden dan ook alle basishandelingen aangeleerd die noodzakelijk zijn om verkeersituaties technisch juist te kunnen oplossen. 

'Kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs"
img_8727