Theorieopleiding

Theoretische kennis is het fundament voor veilige en verantwoordelijke verkeersdeelname.Een goede beheersing van de verkeerstheorie is nodig om te slagen in de praktijk!

Onze theorieopleiding is gebaseerd op (studie)tijd, aandacht en persoonlijke leerstijl. Door gebruik te maken van up-to-date lesmateriaal sluit de lesstof volledig aan bij de drie onderdelen van het theorie-examen bij het CBR.

Praktijkonderwijs (PrO)

Als uit didactisch onderzoek blijkt dat er een leerachterstand is van tenminste drie jaar op leesniveau, spelling en/of begrijpend lezen is, gemeten vanaf groep 8 in het basisonderwijs, bieden wij extra leerondersteuning aan. Een individueel leerplan waarbij lesmateriaal op maat door ons wordt samengesteld, bepaalt de meest optimale route ter voorbereiding op het theorie-examen bij het CBR.
Neem voor meer informatie contact met ons op.