Master EN

Door de lockdown zit de vaart er goed in voor wat betreft het doen en halen van de Master Educational Needs. De leegte die ontstaan is,  wordt voornamelijk opgevuld als voltijd- in plaats van deeltijdstudent. De examencommissie heeft inmiddels goedkeuring gegeven om mijn afstuderen volledig binnen het verkeersonderwijs te mogen doen en halen. Dit betekent dat het afstudeer domein gedrag is gewaarborgd, door praktijkgericht onderzoek te laten plaatsvinden in de richting van de specialisaties autisme en (verkeers)gedragsdeskundige.

Verkeersonderwijs intervenieert tussen een leerling en de omgeving waarin hij zich beweegt, draagt specifieke kennis over en helpt psychomotorische, cognitieve, en affectieve vaardigheden te ontwikkelen. Afwisseling en de mogelijkheid invloed uit te kunnen oefenen op veilige verkeersdeelname, zijn mijn voornaamste drijfveren om de weg die ik tijdens de Masteropleiding ben ingeslagen te blijven volgen. Ik kan dit allemaal niet bewerkstelligen  zonder de steun van mijn medestudenten en docenten, collega’s uit de werkgroep sectie Rijopleiding In Stappen en Verjo Verkeersleermiddelen B.V.

Hoe interessant alle colleges ook zijn, ik hoop de opleiding snel weer ‘gewoon’ als deeltijdstudent te moeten volgen. Want op dat moment betekent het dat de contactberoepen weer aan het werk mogen. Ik mis mijn werk namelijk enorm!

Dewi