Leerondersteuning

Als leerproblematieken een obstakel binnen de rijopleiding veroorzaken, gaat het erom dat elke leerling zichzelf zo optimaal mogelijk kan blijven ontwikkelen. Door leerondersteuning wordt het gewenste theorie- en praktijkniveau verhoogd door het versterken van het leervermogen en het werkgeheugen. Het verkleint de kans op het aanleren van verkeerde routines, wat uiteindelijk veel tijd en geld bespaart. 

In onze praktijk bezitten wij over specifieke kennis en ervaring om tegemoet te kunnen komen aan instructie- en ondersteuningsbehoeften voor leerlingen met leerproblematieken. Wij zijn bekend met de belangrijkste leerstijlen die voorkomen bij moeilijk lerenden, hoe deze in beeld te brengen en hoe voor hen een krachtige leeromgeving in het verkeer te creëren.

Theorieregels, vormaspecten, ruimtelijk inzicht en ruimtelijke ordening gaan over de cognitieve vaardigheden die voor belemmering bij het vak verkeer kunnen zorgen. Het omvat de cognitieve eigenschappen die bepalend zijn of een leerling in staat is om informatie uit veel verschillende bronnen in korte tijd te verwerken, zoals noodzakelijk is tijdens de rijopleiding. Leerondersteuning tijdens de informatieverwerking in het verkeer helpt een leerling nieuwe informatie effectiever op te nemen, vast te houden en vervolgens toe te passen.

IMG_4836
IMG_5848