GEZONDHEIDSVERKLARING

Rijvaardigheid is de aangeleerde component van verkeersdeelname met een gemotoriseerd voertuig. Om rijvaardigheid te kunnen verwerven moet je in medisch opzicht rijgeschikt zijn, met andere woorden: voldoen aan de minimum voorwaarden van de wet. In Nederland dient iedereen bij de aanvraag voor het rijbewijs een Gezondheidsverklaring via het CBR in te sturen. Het naar waarheid invullen van deze verklaring wordt gezien als een morele plicht en wordt aan de verantwoordelijkheid van een (toekomstig) rijbewijsbezitter zelf overgelaten. Het bewust niet naar waarheid invullen van de Gezondheidsverklaring is strafbaar, daarom is het belangrijk eerlijk te zijn over mogelijke beperkingen. 

D E W I heeft de vragen die worden gesteld bij het invullen van een gezondheidsverklaring voor het halen of houden van een rijbewijs Auto (B), Motor (A), T-rijbewijs of Aanhanger achter auto (BE) alvast op een rijtje gezet. Twijfel je of een bepaalde situatie of omstandigheid op jou van toepassing is? Neem vrijblijvend contact op met ons.
We helpen je graag verder. 

IMG_R_0008

1) Kunt u uw arm, hand of vingers door een beperking slecht gebruiken?

2) Kunt u uw been of voet door een beperking slecht gebruiken?

3) Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt?
a) Rijdt u of wilt u gaan rijden met een bioptische telescoop (BTS) via VISIO

4) Wordt of werd u behandeld door een oogarts voor iets anders dan een bril
of lenzen?
a) Staat u nu nog steeds onder controle van een oogarts?

5) Heeft u diabetes mellitus?
a) Gebruikt u op dit moment medicijnen voor de diabetes?
a1) Heeft u de diabetes al langer dan 10 jaar?

6) Heeft u chronische schade aan uw nieren (een verminderde nierfunctie)?
a) Is uw nierfunctie minder dan 20%?

7) Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een hoge bloeddruk of een bloedziekte? Of heeft u een orgaantransplantatie gehad?

8) Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?
a) Heeft u een ICD?
b) Heeft u een steunhart?

9) Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg, zenuwstelsel of hersenen (bijvoorbeeld een beroerte of spierziekte)?
a) Heeft een arts bij u een vorm van dementie of MCI vastgesteld?
b) Heeft u een beroerte, een herseninfarct of hersenbloeding gehad?
b 1) Is dit in de afgelopen zes maanden gebeurd?
b 1.1) Bent u aan de bloedvaten van uw hersenen geopereerd?
b 1.2) Heeft u nog steeds klachten van uw beroerte of herseninfarct?
c) Is er bij u een misvorming van een hersenbloedvat ontdekt, zonder dat u eerst een bloeding had?
d) Heeft u een ziekte van uw zenuwstelsel?
e) Heeft u een spierziekte?
f) Heeft u een hersentumor? Of heeft u er een gehad?
g) Heeft u een aandoening van uw hersenen of zenuwstelsel die nog niet genoemd is?

10) Heeft u weleens een epileptische aanval gehad?
a) Heeft u de laatste epileptische aanval in de afgelopen vijf jaar gehad?

11) Heeft u weleens overdag last gehad van abnormale slaperigheid?
a) Heeft een arts slaapapneu (OSAS) bij u vastgesteld?
b) Heeft een arts narcolepsie of hypersomnolentie bij u vastgesteld?

12) Bent u in de afgelopen drie jaar meerdere keren plotseling uw bewustzijn verloren (bijvoorbeeld flauwgevallen)

13) Heeft u als gevolg van de ziekte van Menière in het afgelopen jaar aanvallen van duizeligheid gehad?

14) Heeft u ADHD of ADD?

15) Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger?

16) Heeft een arts bij u een andere psychische of psychiatrische diagnose gesteld?
a) Heeft een arts bij u een depressie of een bipolaire stoornis vastgesteld?
a1) Is de diagnose in de afgelopen vijf jaar gesteld?
a1.1) Bent u in het afgelopen jaar behandeld door een psychiater?
b) Heeft u weleens een psychose gehad of heeft u schizofrenie?
b1) Heeft u tot nu toe maar één keer een psychose gehad?
b1.1) Heeft u die éénmalige psychose in de afgelopen 10 jaar gehad?
c) Heeft u een angststoornis?
d) Heeft u een andere psychische of psychiatrische aandoening die in de vorige vragen niet genoemd is?

17) Heeft u de afgelopen vijf jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt van alcohol, drugs of andere verslavende middelen?

18) Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?

19) Heeft u verder nog klachten of aandoeningen die u kunnen beperken bij het besturen van een voertuig?