Flipping the Classroom

Met "Flipping the classroom" wordt de tijdsbesteding in de les(auto) en thuis omgedraaid. Kennisoverdracht maakt meer plaats voor video’s of andere vormen van (online) instructie bij de cursist thuis. Het oefenen met de stof gebeurt vervolgens tijdens de praktijkles.  Zo ontstaat er onderweg meer ruimte voor extra uitleg, en voor verdieping van de lesstof.